Formlar

Form 1- Yeni Ders İlavesi Formu

Form 2- Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

Form 3- Ders Tanıtım Formu (F Tablosu)

Form 4- Eşdeğer Ders Muafiyet Formu

Form 5- Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 6- Giriş Sınavı Jüri Üyesi Puan Tablosu Formu

Form 7- Giriş Sınavı Yazılı ve Mülakat Soru Cevap Formu

Form 8- Öğrenci İlişik Kesme Formu

Form 9- Ara İzin (Kayıt Dondurma) Talep Formu

Form 10- Kesin Kayıt Formu

Form 11- Tez Değerlendirme Formu

Form 12- Tez Konusu ve Projesi Başvuru Formu

Form 13- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 14- Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

Form 15- Yüksek Lisans Giriş Sınavı Tutanağı Formu

Form 16- Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu

Form 17- Doktora Giriş Sınavı Tutanağı Formu

Form 18- Dönem Sonu Gelişme Raporu

Form 19- Tez İzleme Komite Tutanağı Formu

Form 20- Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Form 21-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Teklif Formu

Form 22- Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı Formu

Form 23- Özel Öğrenci Başvuru Formu

Form 24- Benzerlik Oranı Beyanı Formu

Form 25- Tez Kontrol Listesi

Form 26- Doktora Programı Ders Kataloğu ve Ders Görevlendirme Formu

Form 27- Yüksek Lisans Ders Kataloğu ve Ders Görevlendirme Formu

Form 28- Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Bildirim Formu

Form 29- Tez Projesi Değerlendirme Formu

Form 30- Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 31- 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

Form 32- Seminer Değerlendirme Formu

Form 33- Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

Form 34- Görev Süresi Uzatma Formu

Form 35- Doktora Tez Konusu ve Projesi Değişikliği Formu

Eklenme tarihi :12.10.2022 10:39:26
Son güncelleme : 20.06.2023 13:08:06